Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji

XXXVII Ogólnopolska Konferencja
im. Profesora Władysława Bukietyńskiego
"Metody i zastosowania badań operacyjnych" - MZBO 2018


Centrum Konferencyjne Mazowsze w Otrębusach k/ Warszawy
21-23 października, 2018 r.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Start | Cele | Zgłoszenia | Dojazd | Komitety | Program | Informacja o prof. Władysławie Bukietyńskim


Pełny program konferencji

Program konferencji można pobrać klikając tutaj.

Ramowy program konferencji

 • Niedziela21 października 2018
  • Czynności organizacyjne, spotkania około-konferencyjne
  • Warsztaty Doktorskie
  • Kolacja nieformalna
  • Sesja Specjalna Sekcji BO KSiE PAN
 • Poniedziałek - 22 października 2018
  • Otwarcie konferencji i keynote
  • Panel plenarny
  • Sesje równoległe
  • Sesja posterowa
  • Spotkanie okołokonferencyjne (komitety redakcyjne itp.)
  • Uroczysta kolacja
 • Wtorek - 23 października 2018
  • Panel plenarny
  • Sesje równoległe
  • Sesja z praktykami: zastosowania metod ilościowych w polskim otoczeniu gospodarczym
  • Sesja edukacyjna: metody ilościowe na uczelniach ekonomicznych w kontekście ustawy
  • Zakończenie konferencji
  • Obiad
Uwaga: ze względów organizacyjnych zalecamy aby postery były w formacie A1 - "układ pionowy".


Referaty pokonferencyjne mogą być zgłaszane przez uczestników do następujących czasopism:
 • Didactics of Mathematics
 • Multiple Criteria Decision Making
 • Przegląd Statystyczny
 • Studia Oeconomica Posnansiensisa
Bardzo prosimy o zgłaszanie referatów do publikacji w nieprzekraczalnym terminie 1 grudnia 2018. Artykuły prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres mantosi@sgh.waw.pl. Język artykułu powinien być zgodny z wymogami wybranego czasopisma. Przesłane artykuły zostaną poddane procesowi recenzyjnemu przed publikacją.