Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji

XXXVII Ogólnopolska Konferencja
im. Profesora Władysława Bukietyńskiego
"Metody i zastosowania badań operacyjnych" - MZBO 2018


Centrum Konferencyjne Mazowsze w Otrębusach k/ Warszawy
21-23 października, 2018 r.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Start | Cele | Zgłoszenia | Dojazd | Komitety | Program | Informacja o prof. Władysławie Bukietyńskim

Organizator:

Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji
Instytut Ekonometrii
Kolegium Analiz Ekonomicznych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa

Komitet Programowy

 • Krzysztof Echaust, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Stefan Grzesiak, Uniwersytet Szczeciński
 • Ignacy Kaliszewski, Instytut Badań Systemowych PAN
 • Ewa Konarzewska-Gubała, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Iwona Konarzewska, Uniwersytet Łódzki
 • Donata Kopańska-Bródka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Dorota Kuchta, Politechnika Wrocławska
 • Jerzy Marzec, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Maciej Nowak, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Maciek Nowak, Loyola University Chicago
 • Marek Nowiński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Krzysztof Piasecki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Ewa Roszkowska, Uniwersytet w Białymstoku
 • Roman Słowiński, Politechnika Poznańska
 • Józef Stawicki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Tomasz Szapiro (przewodniczący komitetu programowego), Szkoła Główna Handlowa
 • Tadeusz Trzaskalik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Tomasz Wachowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Komitet Organizacyjny

 • Marek Antosiewicz
 • Dominika Basaj
 • Magdalena Bednarska
 • Marta Gacparska
 • Michał Jakubczyk
 • Bogumił Kamiński (przewodniczący komitetu organizacyjnego)
 • Daniel Kaszyński
 • Beata Koń
 • Paweł Kucharski
 • Tomasz Kuszewski
 • Bartosz Pankratz
 • Artur Płuska
 • Kamila Siekierska
 • Kinga Michalina Siuta
 • Przemysław Szufel
 • Małgorzata Wrzosek