Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Start | Cele | Zgłoszenia | Dojazd | Komitety | Program | Informacja o prof. Władysławie Bukietyńskim


Zapraszamy do udziału w cyklicznej Konferencji Metody Zastosowań Badań Operacyjnych (MZBO2018).

Zgodnie z ustaleniami uczestników i organizatorów poprzedniej konferencji, gospodarzem Konferencji w roku 2018 jest Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji w Instytucie Ekonometrii, Kolegium Analiz Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej.

Konferencja MZBO2018 odbędzie się w dniach od 21 do 23 października 2018 w ośrodku Centrum Konferencyjne Mazowsze, ul. Świerkowa 2, 05-805 Otrębusy.

W trakcie konferencji, obok referatów odbędą się dwie dyskusje panelowe poświęcone praktyce badań operacyjnych we wspólpracy z otoczeniem gospodarczym uczelni oraz miejscu badań operacyjnych w nowej formule organizacyjnej systemu szkolnictwa wyższego w Polsce w konsekwencji uchawalenia Ustawy 2.0. W nawiązaniu do wieloletniej tradycji Ogólnopolskich Konferencji Naukowych imienia Profesora Władysława Bukietyńskiego "Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych", organizowany jest konkurs na najlepszą pracę. Celem konkursu jest promowanie najlepszych wyników naukowych uczestników konferencji nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Nowością w trakcie konferencji MZBO2018 jest organizacja Warsztatów Doktorskich. Ich celem jest stworzenie doktorantom możliwości rozwijania i ugruntowania swoich zainteresowań badawczych w trakcie wielośrodowiskowych dyskusji ukierunkowanych przez doświadczonych naukowców cieszących się międzynarodową rozpoznawalnością. Na sześciogodzinne warsztaty składają się: prezentacje doktorantów, moderowana dyskusja, oraz indywidualne konsultacje profesorskie. Inną nowością jest studencka sesja posterowa - najlepszy poster także będzie nagrodzony.

Po uzyskaniu pozytywnej recenzji zgłoszone referaty zostaną opublikowane w renomowanych czasopismach naukowych. Informacja o procedurze zgłaszania referatów pokonferencyjnych do publikacji podana jest w zakładce [Program].

Kontakt do organizatorów: mzbo2018@sgh.waw.pl.